MPDIM RZESZÓW

o firmie

SPECJALIZUJEMY SIĘ

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów inżynierii lądowej na terenie Podkarpacia. Firma posiada duży potencjał produkcyjny usytuowany na bazach w miejscowościach Bór i Olchowa k. Rzeszowa. Zlokalizowane tam wytwórnie mas bitumicznych posiadają zdolność produkcyjną 300.000 Mg rocznie.

ATUTY

Atutem przedsiębiorstwa jest doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesny sprzęt oraz własne laboratorium drogowe. 

REALIZUJEMY

MPDiM realizuje również zadania inwestycyjne „zaprojektuj i wybuduj”- jako jedna z nielicznych firm na terenie województwa Podkarapckiego - wykorzystując doświadczenie zatrudnionych inżynierów.   Podejmując się kompleksowego wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych - jako generalny wykonawca, współpracuje ze sprawdzonymi firmami, świadcząc usługi specjalistyczne.

SYSTEM ISO

Firma w maju 2003 roku wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali skuteczność Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000. 

ZKP

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie w roku 2009 wprowadziło Zakladową Kontrolę Produkcji dla wytwórni mas bitumicznych INTRAME RM-200 w Olchowej oraz AMMANN WMB/A 60 w Borze.

Wdrożenie i coroczna certyfikacja pozwala na oznakowanie produkowanych mieszanek znakiem CE.   

ROZWÓJ

MPDIM przeszła długi proces przekształceń stając się firmą, która z powodzeniem funkcjonuje na wolnym rynku kształcąc kadrę i modernizując park maszynowo-sprzętowy. Efekty działalności firmy są widoczne nie tylko w Rzeszowie ale również innych rejonach Podkarpacia. Pozytywna ocena jakości dróg i ulic jest w dużej mierze zasługą pracy ekip MPDIM.