MPDIM RZESZÓW

LIDER WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

LIDER WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Od 2001 roku Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie przyznaje dla dużych i średnich firm województwa Podkarpackiego posiadających najlepsze wyniki finansowe wyróżnienie Lidera Województwa Podkarpackiego. Do końca 2008 roku wręczono 116 liderów honorując tym samym 43 firmy.
Firma uhonorowana Złota Kulą Lidera Województwa podkarpackiego musi posiadać aktualny Certyfikat Wiarygodnej Firmy Województwa Podkarpackiego, utrzymywać przychody ze sprzedaży produktów w roku oceny na poziomie roku poprzedniego, utrzymywać zatrudnienie na poziomie średniej z roku poprzedniego.Program objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. zostało nagrodzone:
Złotą Kulą w roku 2008
Złotą Kulą w roku 2009
Lider Rubinowy w roku 2010
Lider Rubinowy w roku 2011
Lider Szmaragdowy w roku 2012
Lider Szmaragdowy w roku 2013
Lider Województwa w roku 2014
Lider Województwa w roku 2015
Lider Specjalny IX w roku 2016