MPDIM RZESZÓW

MISJA FIRMY

MISJA MPDIM RZESZÓW SP. Z O.O.

  • Dostarczać najwyższej jakości usługi i wyroby, spełniające oczekiwania naszych klientów.
  • Dążyć do uzyskania wiodącej pozycji na rynku w zakresie usług drogowych i mostowych.
  • Dostrzegać wszelkie niedoskonałości w działaniu firmy, dla osiągnięcia perfekcji w zaspokajaniu potrzeb Klientów.
  • Ustawicznie dążyć do rozwoju i doskonalenia środków technicznych.
  • Przestrzegać zasad etyki zawodowej.