MPDIM RZESZÓW

program fair play

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" od lat promuje rzetelne i postępujące etycznie firm
w Polsce, które przez deklarację udziału w programie i umożliwienie weryfikacji potwierdzają spełnienie wszystkie wymagań regulaminu.
"Przedsiębiorstwo Fair Play" to firma, które respektuje wartości etyczne, wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. W takiej firmie pracuje zespół zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi, a społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność przybierają szersze niż ogólnie przyjęte granice.
Nasze Przedsiębiorstwo od 2000 roku startuje w programie uzyskując certyfikat świadczący o jakości obsługi klienta, szacunku do pracownika i zrozumieniu społeczności lokalnej.

W roku 2016 na uroczystej gali  Prezes Franciszek Kosiorowski odebrał Platynową Statuetkę oraz Certyfikat Jakości Biznesu Przedsiębiorstwo Fair Play 2016.