MPDIM RZESZÓW

KONKURSY NAGRODY

PROGRAM FAIR PLAY

Program "Przedsiębiorstwo  Fair Play" 
od lat promuje rzetelne
i postępujące etycznie firm w Polsce, które przez deklarację udziału
w programie i umożliwienie weryfikacji potwierdzają spełnienie wszystkie wymagań regulaminu.

BUDOWA DROGOWO-MOSTOWA ROKU

Konkurs Drogowo -Mostowa Budowa  Roku w Województwie Podkarpackim organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej  Oddział
w Rzeszowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego
i przy współpracy Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko - Lubelski

LIDER WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Od 2001 roku Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie przyznaje dla dużych i średnich firm województwa Podkarpackiego posiadających najlepsze wyniki finansowe wyróżnienie Lidera Województwa Podkarpackiego.